email print share on Facebook share on Twitter share on LinkedIn share on reddit pin on Pinterest

MAMA

by Li Dongmei

synopsis

Mama tells what happens over seven days in a village in rural China during the 1990s. The story follows twelve-year-old Xiaoxian's memories of her family and her village. During those seven days, the girl witnesses three deaths and two births, including the death of her own mother, who dies giving birth to her fourth sister.

international title: Mama
original title: Ma ma he qi tian de shi jian
country: China, France
sales agent: Yilisoo
year: 2020
genre: fiction
directed by: Li Dongmei
film run: 134'
screenplay: Li Dongmei
cast: Cheng Shuqiong, Wang Xiaoping, Ge Wendan, Xia Guoli, Gong Yanxin, Tan Yuxiang, Ge Shidi, Shen Jihua
cinematography by: Shen Xiaomin, Zhang Yalong
film editing: Zhao Huifeng, Zhang Zhongchen
art director: Xu Dan
costumes designer: Jiang Xue
music: Hu Zijian, Zhang Yiyun
producer: Li Dongmei, Chi Qingbo, Han T Sun, Zhang Hong
co-producer: Liu Mengyuan, Ma Ke, Ivry Braun, Gong Jinjin, Xu Jianping
executive producer: Wang Hongwei
production: M'ESPACE Movie Studio, Yilisoo Films, Langli Film&Media (CN)

Privacy Policy