email print share on Facebook share on Twitter share on LinkedIn share on reddit pin on Pinterest

CU LI NEVER CRIES

de Pham Ngoc Lan

título internacional: Cu Li Never Cries
título original: Cu Li Không Bao Giờ Khóc
país: Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega
ventas en el extranjero: Square Eyes
año: 2024
género: ficción
dirección: Pham Ngoc Lan
duración: 92'
guión: Pham Ngoc Lan, Nghiêm Quỳnh Trang
reparto: Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Ha Hoang, Cao Sang, Tâm Anh
fotografía: Vũ Hoàng Triều, Nguyen Vinh Phuc, Nguyễn Phan Linh Đan
montaje: Julie Béziau
música: Trần Kim Ngọc
productor: Nghiêm Quỳnh Trang, Trần Thị Bích Ngọc
coproductor: Su Ching Teh, Weijie Lai, Claire Lajoumard, Bradley Liew, Bianca Balbuena, Verona Meier
producción: Acrobates Films, Ape&Bjørn AS, Storm Films AS, Cadence Studio (VN), An Nam Productions (VN), Purple Tree Content (SG), E&W Films (SG), Epicmedia Productions Inc (PH)

Privacy Policy